Nasa lager "fremmed" liv

Eksperimentelle proto-celler indikerer at levende organismer kan utvikle seg i verdensrommet.