Rike mennesker tyr oftere til selvmord

Rike personer med psykiske lidelser har større sannsynlighet for å begå selvmord enn fattige med samme type lidelser.