Surt mellom Clinton og Gore

De to gamle vennene Al Gore og Bill Clinton gir hverandre skylden for at det gikk så galt med Gores valgkamp.