Taliban beslaglegger mat

Afghanistans Taliban-regime har beslaglagt 1.400 tonn mat fra FN-organisasjonen Verdens matvareprograms lagre i Afghanistan.