Databrist stanser genforskning

Feil i en datachip reiser tvil om troverdigheten til flere genforskningsprosjekter.