Romstasjon frykter stjernesmell

Den internasjonale romstasjonen ISS styrer mot en høyere bane. Ekspertene frykter kollisjon med et svevende objekt.