Makedonske ekstremister organiserer seg

Makedonske ekstremister danner militsgrupper, som mistenkes for allerede å ha begått flere terroraksjoner. Myndighetene i landet benekter at slike grupper finnes.