Finnene vedtar mer atomkraft

Den finske nasjonalforsamlingen vedtok fredag å bygge en ny atomreaktor. Forslaget ble banket gjennom med 107 mot 92 stemmer.