Ønsker friere tøyler på kloning

Kloning av menneskelige celler til bekjempelse av sykdommer bør få grønt lys i Norge, sier et flertall i Bioteknologinemnda.