Mangel på donorer gir økt ulovlig handel med organer

Den stadig voksende køen av pasienter som venter på transplantasjon, har ført til en økende illegal handel med organer, hvor rike kjøper seg organer og et forlenget liv, på bekostning av fattige verden over.