«Ikke fred å få»

Det kryr av småfugler her. Svaler, kjøttmeis og gråspurv synger som dem hjemme i Bergen, kanskje bare med en litt annen dialekt.