Verdens verste kjemikalier forbys

Verden forbyr all produksjon, bruk og eksport av 12 av de farligste miljøgiftene. Dette blir slått fast når 122 land onsdag undertegner en global avtale i Stockholm.