Fant fem «bomber»

Det ble lagt ut fem bombelignende gjenstander etter ranet mot postterminalen i Göteborg.