Murens fall

Det er 20 år siden det forhatte skillet mellom øst og vest falt.