Obama holdt krigsråd

USAs president Barack Obama brukte åtteårsdagen for invasjonen av Afghanistan til å diskutere om konflikten bør trappes ytterligere opp.