- Dette har landet lidd under

Dei vraka nordiske planane er nok eit eksempel på «ille brukt tenesteiver» i Afghanistan, meiner tidlegare polititopp.