Mediene la lokk på saken

Norske redaktører ble bedt om å la være å omtale kidnappingen.