Rister på hodet av boikott

Gerhard Heiberg har reist til Kina for å se på menneskerettighets- situasjonen med egne øyne.