Unntakstilstand i Roma

Italienske myndigheter har erklært unntakstilstand etter voldsomt uvær.