- Motstridende informasjon forverrer krisesituasjonen

Pårørende trenger å forstå hva som har skjedd for å bearbeide sorgen, sier krisepsykolog.