Troppeflytting i NATO vil være hemmelig

Dersom NATO ber om norske spesialstyrker til Sør-Afghanistan, vil det skje uten at norsk offentlighet får vite det.