Berømmer Norges innsats for forbud

Norge har spilt en nøkkelrolle for å få til et internasjonalt forbud mot klasevåpen, sier mannen som loset avtalen i havn i Dublin.