Oteren er tilbake

Oteren er på vei tilbake til kysten fra Bergen og sørover. Det er dårlig nytt for mink, fiskeoppdrettere og fiskere, men godt nytt for sjøfugl.