Israel og Syria forhandler

Israel og Syria har innledet indirekte forhandlinger, med Tyrkia som tilrettelegger.