«Kajakkmann» innrømmer alt

John Darwin arrangerte sin egen forsvinning.