Tut og kjør for Obama

Obamafeberen har spredt seg til Hillarys høyborg, New York. Budskapet om forandring motiverer grupper som vanligvis er lite engasjert i politikk.