Irakisk milits lover å støtte Iran

Den irakiske, sjiamuslimske militsen til Moqtada al-Sadr kommer til å stille opp for Iran hvis landet blir angrepet.