Lite applaus å hente for Bush

Irans president og Hamas reagerer som ventet med sinne på president George W. Bushs tale om nasjonens tilstand. Ellers er de første reaksjonene blandet, både i USA og internasjonalt.