Annapolis som startskudd for en prosess

Midtøsten-konferansen i Annapolis er ment å være startskudd for en fredsprosess som skal vare til George W. Bush går av som president om snart 14 måneder.