– Motoren sviktet

Motorsvikt var trolig årsaken til at det tyrkiske flyet onsdag krasjlandet i Amsterdam.