Fugleinfluensa i Østersjøen

Prøver fra to døde svaner fra en tysk øy i Østersjøen tyder på at fuglene var smittet av fugleinfluensa. Flere europeiske land er rammet.