Pøser ut TV-reklame

Du skal ikke se mye TV i USA hvis du vil unngå Barack Obama.