Asiatisk samarbeid mot terror

Landene i Sørøst-Asia er enige om å jobbe tettere sammen i kampen mot terror.