Og så kom Kina til Bergen

Musikere, bedriftsledere, kunstnere, forskere: Alle vil til Kina. Gjennom Konfucius-instituttet i Bergen skal det bli lettere å få innpass