- 10.000 forsvant

-10.000 uigurier forsvant i løpet av en natt i Kina, hevder leder for eksiluigurene Rebiya Kadeer.