Jatsenjuk sa fredag at han vil be landets nasjonalforsamling fatte vedtak som på sikt kan gjøre at Ukraina oppnår medlemskap i alliansen. I tillegg fraholdt statsministeren at Ukraina fortsatt ønsker å bli medlem av EU.

Russland har flere ganger tidligere reagert med sterk skepsis når naboland som tidligere var del av Sovjetunionen, har ytret ønske om å knytte tettere bånd til NATO.

I fjor høst unnlot den daværende ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj å undertegne to samarbeidsavtaler med EU. Beslutningen utløste store demonstrasjoner og etter hvert opptøyer som førte til at Janukovitsj ble presset fra makten.

Maktskiftet ble sterkt kritisert av Russland, som i løpet av det siste halvåret har annektert den ukrainske Krim-halvøya og gitt betydelig støtte til de separatistiske opprørerne i Øst-Ukraina.