På et stappfullt valgmøte i Rock Hill onsdag oppfordret Gingrich alle konservative til å samle seg rundt ham eller risikere at Romney blir den som skal bære partiets banner mot president Barack Obama til høsten.

— Jeg tror ikke en moderat republikaner kan greie å debattere med Obama, fordi forskjellen mellom dem ikke er stor nok, sa han uten å nevne Romney ved navn.

Det gjorde derimot hans tilhengere som står bak en 28 minutter lang reklamefilm til TV som tegner et bilde av Romney som en kynisk og grådig kapitalist som fryder seg over å gi folk sparken og tjente millioner på å kjøpe opp og ødelegge bedrifter.

I filmen blir folk intervjuet som hevder at Romney ødela livene deres mens han var sjef for Bain Capital, et investeringsfirma som går inn og reorganiserer bedrifter som sliter.

Samlet flokk mot sør

Med en gang resultatene i New Hampshire var kjent, reiste hele den republikanske bøtteballetten av kandidater nærmest i samlet flokk for å innta South Carolina, der det neste nominasjonsvalget holdes 21. januar.

Kandidatene hadde med seg penger i bøtter og spann og nye skarpe slagord og TV-reklamer, og knapt en avkrok av den konservative delstaten i sør vil slippe unna besøk fra en eller flere av dem.

I de ti dagene som gjenstår til valget, vil kampen dreie seg om det er noen som er i stand til å legge hindringer i Romneys tilsynelatende åpne vei mot nominasjonen.

Dersom moderate Romney nå vinner også i South Carolina, som mange mener er USAs mest konservative stat, har han trolig nominasjonen i boks.

Han satte ytterligere skrekk i de andre kandidatene da han kunngjorde at han i løpet av fjorårets siste tre måneder samlet inn 24 millioner dollar til valgkamp, langt mer enn noen av de andre har til rådighet.

Komfortabel ledelse

Meningsmålingene viser at han har en komfortabel ledelse i staten, men det kan holde hardt å overbevise religiøse konservative og dem som er rammet av den økonomiske krisen, om at han kan bli deres mann til høsten.

South Carolina er særlig hardt rammet av den økonomiske krisen, med en arbeidsløshet på 9,9 prosent, betydelig høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

60 prosent av republikanerne i South Carolina regner seg for å være religiøst konservative, skeptiske til Romneys tidligere positive holdning til abort og homofile ekteskap, og til at Romney er mormon.

Mange høyrekristne, ikke minst i sørstatene, mener at mormoner er en fremmed og ukristelig sekt.

Håper på splittelse

Romney håper de tre konservative kandidatene Gingrich, Rick Santorum og Rick Perry splitter de konservatives stemmer, og at ingen av dem klarer å framstå som en samlende figur for de konservative.

For alle tre er South Carolina nærmest et være eller ikke være, og alle satser på at nettopp han blir den som samler de konservatives stemmer.

Gingrich satser millioner på TV-reklame og spiller på at han er fra nabostaten Georgia, Perry satser så hardt på South Carolina at han droppet New Hampshire der han ikke hadde en sjanse, og Santorum har gjort South Carolina til prøvesteinen for om han kan bli den samlende kandidaten.

Mange republikanere, også på høyresiden, ser imidlertid ut til å ha resignert og innser at det er Romney som blir partiets kandidat.

De oppfordrer derfor Gingrich og andre til å tone ned den aggressive retorikken for ikke å ødelegge for Romney til høsten.

— Jeg synes slett ikke noe om at republikanere kritiserer en av våre og høres ut som demokrater, sa South Carolinas svært konservative senator Jim de Mint og gjorde det klart at han ikke kommer til å støtte noen av dem før en er nominert.