Rapporten, som ennå ikke er offentliggjort, er utarbeidet av den globale menneskerettsorganisasjonen Avaaz. Organisasjonen har intervjuet 35 tolker, hvorav 34 forteller at de har blitt utsatt for drapstrusler, skriver den danske avisen Politiken.

Men ingen av tolkene har turt å anmelde truslene av frykt for at situasjonen da vil bli enda verre.

«Taliban har truet meg»

— Jeg trenger hjelp. Taliban har truet meg mange ganger, og min sikkerhet er et problem, skriver en tolk som har jobbet for danske styrker i Helmand-provinsen, i en epost til Politiken.

En annen tolk som har jobbet for danskene, forteller til avisen at han og familien har måttet flykte flere ganger på grunn av trusler.

I likhet med Norge har både Danmark og Storbritannia avvist å gi asyl til afghanere som har jobbet som tolker for de respektive lands styrker i Afghanistan.

Den britiske regjeringen har sagt at kun i «ekstreme tilfeller» vil det bli innvilget asyl.

Saksøker britisk stat

Fire tolker som jobbet for de britiske styrkene har nå gått til sak mot den britiske regjeringen for å få asyl til seg selv og sine familier.

— Jeg hjalp Storbritannia og det internasjonale samfunnet fordi jeg trodde vi skulle få et fritt Afghanistan. Men de slo ikke Taliban tilbake, og nå lever min familie i frykt for sine liv, sier tolken Mohammed til Politiken.