— Arbeidsgiveren er garantisten og er ansvarlig. Vi må se på valgene som selskapet har gjort, sier etterforskningsleder Beniamino Deidda i Toscana til avisen Corriere della Sera.

Tirsdag ble enda en omkommet person funnet. I alt 16 personer er nå funnet døde, like mange er savnet.

Krisesjefen i avhør

Til nå er det stort sett kapteinen som har fått skylden for at skipet støtte mot et undersjøisk skjær og kantret bare et steinkast fra land. Men tirsdag kom det melding om at mannen som er ansvarlig for rederiets kriseberedskap, Roberto Ferrarini, også skulle inn til avhør.

Men hvem velger kapteinen?

Beniamino Deidda, etterforsker

Etter at skipet hadde gått på grunn fredag 13. januar, fikk han telefon fra kapteinen Francesco Schettino.

Rederiet gikk tidlig ut og kritiserte kapteinen. Blant annet ble han beskyldt for ikke å ha fulgt selskapets prosedyrer og for å ha ført skipet langt fra den fastlagte ruta. Også politiet og kystvakten har lagt skylden på kapteinen, men nå vil de gå videre til sjefene hans.

— Frem til nå har oppmerksomheten vært rettet mot feilene til kapteinen, som viste seg å være tragisk inkompetent. Men hvem velger kapteinen, spør Deidda.

- Absurd ordre

Han peker også på en rekke problemer under evakueringen.

— Det er grunnleggende spørsmål ved sikkerheten: Blant annet livbåter som ikke lot seg fire ned, mannskap som ikke visste hva de skulle gjøre, dårlige forberedelser for å takle en nødsituasjon, og meningsløse ordre, blant annet den absurde ordren om å gå tilbake til lugarene.

Han mener forvirringen som oppsto, viser at man hadde et «utrolig sløvt» forhold til sikkerhetsreglene.