Bolivia har forberedt saken i to år, og onsdag leverte landets utenriksminister David Choquehuanca søksmålet til Den internasjonale domstolen i Haag.

Det omstridte landområdet er på nærmere 120.000 kvadratkilometer og grenser til Stillehavet. Bolivia har i dag ingen kystlinje.

Bolivia har i årevis lagt press på Chile for å få tilgang til havet, men uten å vinne fram med kravet. Chile viser til en fredsavtale som ble undertegnet mellom de to land i 1904, som fastsatte grensene.

Bolivia hevder at fredsavtalen er ugyldig med henvisning til at den ble undertegnet under sterkt press fra Chile.

Choquehuanca fremmet onsdag derfor krav om forhandlinger om en avtale som på nytt kan sikre Bolivia tilgang til Stillehavet.

Hans chilenske kollega Andres Chadwick avviser kravet tvert.

— Om de ønsker å forhandle om Chiles maritime suverenitet, så er svaret nei. Dialog om dette er umulig, sier han. (NTB)