Murdochs eldste sønn Lachlan (42) tiltrer som assisterende styreformann både i News Corp og 21st Century Fox, side ved side med sin far.

Lachlan Murdoch forlot en ledende stilling i News Corp for ti år siden, etter å ha røket uklar med andre ledere i konsernet.

41 år gamle James Murdoch får også en ledende stilling i 21st Century Fox, etter å ha ligget lavt i flere år som følge av sin rolle i avlyttingsskandalen som ble rullet opp i News Corp.

Familiedynasti

Både Lachlan og James har tidligere blitt nevnt som mulige arvtakere til farens imperium, og det er uklart hvor godt de kommer til å samarbeide når faren en dag går fra borde.

Murdoch-familien kontrollerer både Fox og News Corp gjennom en stiftelse som sitter med en eierandel på 38 prosent.

Lenge forberedt

Mange har regnet med at Lachlan ville returnere til News Corp, som blant annet eier Wall Street Journal og en rekke andre aviser, TV-stasjoner og forlagshuset HarperCollins.

James får nå ansvaret for Fox Networks Group, som eier og driver en rekke TV-stasjoner i USA, og som også kontrollerer en rekke andre medievirksomheter i Europa, Asia og Midtøsten.

Rupert Murdoch er gift for tredje gang og har også tre døtre. De har eierandeler, men ingen ledende stillinger i medieimperiet.