• GODT BEVART: Svenske marinarkeologer tror de har funnet vraket av krigsskipet «Svärdet» sørøst for øyen Öland i Østersjøen. Deler av skipet er vel bevart, men en heving av hele vraket kommer neppe på tale. FOTO: SCANPIX

Vraket av svensk 1600-tallsskip funnet

Etter et voldsom sjøslag for mer enn 300 år siden sank det svenske krigsskipet Svärdet og tok med seg rundt 600 mann ned i dypet. Nå er vraket funnet.