Tilstanden til de skadde er ikke kjent og det er heller ikke kjent om de var studenter ved Florida State University, skriver avisen.

Ifølge avisen har universitetet sendt ut varsel til studentene og bedt dem om å søke dekning.