• (1/2)
    OPPGANG: På New York-børsen var det oppgang etter kaoset og kompromisset om budsjettstupet. FOTO: Seth Wenig, AP

Pilene oppover, tøff kamp i vente