Obama ble tatt i ed i en lukket seremoni i det blå rom i Det hvite hus, og tradisjonen tro skjedde det den 12. januar like før klokka 12. Under seremonien la han sin hånd på familiens bibel, som ble holdt av hans kone Michelle.

— Jeg sverger høytidelig at jeg trofast vil utøve De forente staters presidentembete og etter min beste evne bevare, beskytte og forsvare De forente staters grunnlov, så hjelpe meg Gud, lød ordene.

Det var høyesterettsjustitiarius John Roberts som tok presidenten i ed, og alt gikk riktig for seg. Roberts tok også Obama i ed i 2009, men den gang glemte han å lese opp deler av eden under den offentlige seremonien. Eden ble derfor gjentatt ved en senere anledning.

Mandag blir det holdt en offisiell innsettelsesseremoni på Capitol Hill.