I forkant av avstemmingen onsdag var det dragkamp om formuleringene i det såkalte draftet som skal brukes i det videre arbeidet med å skaffe president Barack Obama støtte for bruk av militærmakt i Syria.

Draftet ble godkjent med ti mot sju stemmer, og går videre til full behandling i selve Senatet. Dette vil trolig skje neste uke. I vedtaket står det blant annet at militærhandlingene må skje i løpet av 90 dager og at det ikke skal brukes amerikanske landstyrker til kampoppgaver i Syria.

Også representantenes hus, det andre kammeret i Kongressen, skal ta stilling til militærbruk i Syria.

Under debatten ble det sagt at et angrep kan komme til å koster et titall millioner dollar.

Ifølge amerikansk etterretningsinformasjon har Syrias regime brukt kjemiske våpen mot egen befolkning i et angrep ved Damaskus 21. august.