• TIDLIG RETUR: Sprikende forklaringer på PSTs håndtering av Global Shield har fått opposisjonen til å kreve oppklaring. Nå er Janne Kristiansen kalt hjem fra utlandet. FOTO: DAG W. GRUNDSETH

PST-sjefen hjem for å forklare

Janne Kristiansen kommer i løpet av få dager tilbake til Norge for å svare på kritikken om hennes ulike forklaringer.