Flått i nye områder på Vestlandet

Varmer klima og gjengroing av landsskapet gir gode vilkår for flåtten. - Men ikke skyld på hjorten, sier Johan Trygve Solheim på Norsk Hjortesenter.