Flertall for gjeldsforliket i Senatet

Senatet i USA har vedtatt forliket om sparetiltak og heving av gjeldstaket. USA unngår dermed mislighold av statsgjelden.