Brannen brøt ut tirsdag morgen mens innbyggerne fortsatt lå og sov. I løpet av noen timer var de provisoriske boligene totalskadd.

— Det er et mirakel at ingen ble skadd, sier Ljatif Ajdezi, en av beboerne i Konik-leiren i utkanten av hovedstaden Podgorica.

Den har vært bosted for romfolk som flyktet fra krigen i Kosovo på slutten av 1990-tallet. Leiren lå i nærheten av en søppelfylling og hadde verken strøm, innlagt vann eller kloakk.

Forholdene i flyktningleiren er beskrevet som umenneskelige og farlige av Europarådet.